ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد در تاریخ ۹۵/۵/۲۹ در ساعت ۱۵:۳۰ با حضور خانم سهیلا الوند وآقایان جمشید احمدی ، شاهرخ ارجمند ، اسماعیل صابری ، مهدی متولیان ، ميثم فهيمي ، هانیه دولو و خانم مومنی در محل دفتر شهمیرزاد انجمن واقع در طبقه دوم پاساژ قائم تشکیل و پس از بحث و […]

baran

شهر فروشی حق الناس است ! (ماهنامه باران)

امروزه مدیریت شهری معضلی به نام خرید و فروش قوانین دارد. فرهنگ و جامعه اسلامی ما برای همسایه ارزش فراوان و حقوق قابل توجهی قائل شده و آنقدر سفارش کرده است که این گمان را برمی انگیزد ، شاید همسایه از همسایه ارث می برد. روابط مجاورت و همسایگی حقوق سنگینی دارد که با تصمیمات […]

Untitled-6

۷مین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد در تاریخ ۹۵/۲/۱۰ در ساعت ۱۵  با حضور خانم سهیلا الوند وآقایان یوسفعلی رحیمی، جمشید احمدی ، شاهرخ ارجمند ، اسماعیل صابری ، ميثم فهيمي  در محل دفتر شهمیرزاد انجمن واقع در طبقه دوم پاساژ قائم تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در موارد ذیل اتخاذ […]

Shahmirzad-Tehran

آینده شهمیرزاد

کوچه باغهای زیبا و دیوارهای کاهگلی و معابر عمومی پیاده رو شهمیرزاد بهترین جاذبه گردشگری شهر بوده و با تعریض کوچه ها و آسفالت و تغییر سیمای دیوارهای شهر به دیوار سیمانی و بلوکی و نابودی جویبارهای زیبای طبیعی مساوی با نابودی هویت شهر و همانطوری که در خیابان های اصلی اتفاق افتاد خواهد بود […]

۶مین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۳ با حضور خانم سهیلا الوند وآقایان یوسفعلی رحیمی، شاهرخ ارجمند ، اسماعیل صابری ، مهدي ايران بخش و محمد ميري تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. ۱- جلسه پس از تحويل خانه امين الرعايا (هوشمند)توسط شهرداري […]

۵مین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد در تاریخ ۹۴/۹/۲۸ در ساعت ۱۶ با حضور خانم سهیلا الوند وآقایان مرتضی زمانی ، محمد میری  ، جمشید احمدی ، یوسفعلی رحیمی ، شاهرخ ارجمند تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. برای صدور کارت و اخذ حق عضویت مقررشد […]

۴مین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد

چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد در تاریخ ۹۴/۸/۲۹ در ساعت ۱۱ با حضور خانم سهیلا الوند وآقایان محمد میری  ، جمشید احمدی ، یوسفعلی رحیمی ، شاهرخ ارجمند ، اسماعيل صابري و مهدي ايرانبخش در دفتر انجمن در شهميرزاد  تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. […]

صفحه 1 از 212