Untitled-6

۷مین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهمیرزاد با حضور سرکار خانم الوند و آقایان رحیمی شهمیرزادی ، صابری ، فهیمی ، احمدی و ارجمند در تاریخ ۹۵/۲/۱۰ ساعت ۳ بعدازظهر در محل دفتر شهمیرزاد انجمن واقع در طبقه دوم پاساژ قائم تشکیل و در موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید. دبیر انجمن در مورد کوچه […]

Shahmirzad-Tehran

آینده شهمیرزاد

کوچه باغهای زیبا و دیوارهای کاهگلی و معابر عمومی پیاده رو شهمیرزاد بهترین جاذبه گردشگری شهر بوده و با تعریض کوچه ها و آسفالت و تغییر سیمای دیوارهای شهر به دیوار سیمانی و بلوکی و نابودی جویبارهای زیبای طبیعی مساوی با نابودی هویت شهر و همانطوری که در خیابان های اصلی اتفاق افتاد خواهد بود […]

صفحه 1 از 212